nowoczesne linie

do malowania proszkowego

Modernizacja

istniejących malarni

Nasz główny cel

  • Projektowanie, budowa i montaż linii do malowania proszkowego.

  • Budowa nietypowych urządzeń i linii technologicznych do malowania proszkowego.

  • Wykonawstwo urządzeń towarzyszących linim do malowania proszkowego, tj.: oczyszczalnie ścieków, stacje demineralizacji wody, sterowanie linią, instalacje sanitarne, sprężonego powietrza i wentylacji.

  • Budowa urządzeń do odzysu ciepła podczas procesu malowania.

O firmie

Firma "BUDREM” Sp. z o. o została założona w 1988r.

  • Od 1990 r. rozpoczęła działalność w zakresie budowy Malarni Proszkowych wraz z firmą Bispomasz późniejszym A-Bispo w zakresie robót instalacyjno budowlanych.
  • Od 1995 r. Firma rozszerzyła działalność o produkcje podzespołów i montaż malarni proszkowych realizowanych przez A-Bispo.
  • Od 2004 r kiedy firma A-Bispo ogłosiła swoją upadłość, firma Budrem zdecydowała się kontynuować budowę malarni proszkowych w pełnym zakresie, w czym specjalizuje się do dnia dzisiejszego.

...

Referencje

Lista kluczowych Klientów firmy BUDREM.